KRH Sonderborg
KS3
DKR 4.200,00
Litografi
Papir format 65 x 47 cm.
Oplag 45
1996
 
KS3